1 Introduktion

1.1 Denne Privatlivspolitik beskriver underskoven.dk’s praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger og tilbud på produkter og tjenesteydelser til dig på denne hjemmeside. 

2 Dataansvarlig

2.1 Forlaget Underskoven ApS, Store Kirkestræde 1, 1073 København K er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:
(a) at levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;
(b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser, du måtte have;
(c) for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;
(d) for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;
(e) hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke; 
(f) for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os eller som du har rettet forespørgsel om;
(g) for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;
(h) for at forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug;
(i) for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser, som Forlaget Underskoven måtte have.
3.2 Vores grundlag for behandling er:
(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1. a-c.
(b) Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 d-f. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
(c) Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g-h.
(d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Forlaget Underskoven i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 i.
3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag:
(a)  Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet.
(b) Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer vi dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage.
(c) Hvor behandlingen er nødvendig for, at Forlaget Underskoven kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år fra du har afmeldt din profil.
(d) Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Forlaget Underskoven, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig Bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.

4 Dine rettigheder

4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.
4.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.
4.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.
4.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

5 Personoplysninger - Børn

5.1 Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år, medmindre vi har indhentet explicit samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet eller værgen. Såfremt vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet.

6 Kategorier af personoplysninger

6.1 Vi behandler følgende personoplysninger:
(a) personhenførbare oplysninger, som du giver os ved at udfylde formularer på hjemmesiden, inklusive oplysninger, som du giver, når du registrerer dig selv på hjemmesiden eller begynder at bruge hjemmesiden eller når du foretager et køb på hjemmesiden. Herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse og betalingsoplysninger (via Quickpay ved køb)
(b) personhenførbare oplysninger, som du har givet os, når du kommunikerer med os via telefon, e-mail eller på anden vis.
(c) personhenførbare oplysninger, som du har givet os i forbindelse med nyhedsbrevs-tilmelding.
(d) personoplysninger, som du har givet os via sociale medier, loyaltetsprogrammer, konkurrencer og svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelser.
6.2 Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde formålet angivet i punkt 3 ovenfor. Når formålet er opfyldt, vil vi enten anonymisere eller slette personoplysninger, som du har givet os.

7 Overførsel af personoplysninger

7.1 Overførsel af dine personoplysninger til datterselskaber samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
7.2  Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.
7.3  Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.
7.4  Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Du kan til enhver tid henvende dig ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 10 for at få kopi af overførselsgrundlaget.

8 Sikring af dine personoplysninger

8.1 Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning

9 Opdatering af Privatlivspolitikken

9.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspolitikken.

10 Kontaktoplysninger

10.1 Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til:
Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K
Telefon: 33 15 05 15
Du kan også benytte kontaktformularer her på hjemmesiden.

Her kan du downloade den komplette udgave, inklusive tillæg, af:

Ole Steenstrup: Den globale Nordbo. 

 

Der er intet i vores ældste stednavn og ordforråd der tyder på ikke-indoeuropæiske elementer og heller intet der må tolkes som ikke-teutonsk – stednavnene viser altså, at der har været en ubrudt sproglig kontinuitetá i Norden fra indoeuropæisk tid til nutiden-. Kristian Hald

Kristian Hald’s udsagn rummer imidlertid intet om datering; hvornår vi er blevet beriget med en indoeuropæisk dialekt, siger han ikke noget om. Så længe troen på en indvandring nærmest var en viden, forekom udsagnet ikke anstødeligt; dog en anelse foruroligende, at alt ikke-indoeuropæisk sprogmateriale skulle være blevet fejet af bordet. Det havde været bekvemt for formodningen om en indoeuropæisk sprogpodning, at kystnære forhold som hav, fjord, strand, sand, torsk, sild, hummer, sæl etc. havde røbet sprogtræk fra et substrat, jægerverdens sprogæt. Men det er ikke tilfældet. 

 

Nærmere bestemt viser en dybtgående rubricering af etnisk, arkæologisk og lingvistisk materiale, at vi skal til dyssekulturen i de gammel-danske landskaber, for at løfte en teori, der uproblematisk forbinder etnisk fodaftryk, indoeuropæisk kulturstade og naturgeografisk jordegn i en modsigelsesfri indoeuropæisk helhed. Kun herfra åbnes der for en forhistorisk sammenfatning af de etniske, kulturelle og naturgeografiske profiler, der er hyllet i sprogættens afkom. De gammel-danske områder rummer en forhistorie, der ikke blot har udfoldet sig oppe i søhestedalen på Europas skulder, men desuden gennem påfølgende udvandringer har præget Europas fortid. De særsprog vi nu møder langs Europas kyster og fjernere egne viser sig at være afkom af eller have rod i et tungemål, der var dagligsprog i Norden for mindst 6000 år siden.

 

Ingen bjerge, der kunne gemme landsbyer som skæve trææsker i slugternes folder; ingen dybe dale med slagskygger fra en vandrende sol og intet vandfald der brusende styrtede mod et åndeløst dyb. Manglen i ordbogen på geografiens begrebslige kolosser som fjeld, huler, vandfald, pas og laviner afslører de indoeuropæiske stammers hjemland som et bakket landskab hvilende i grønne sletter og klædt i vildsomme skove gennembrudt af floders og søer fraktale slyng. Havet var overalt den store portal til ukendte egne. Vi har i Norden overleveret så meget indoeuropæisk materiale om salt, kyster, strande og fjorde, om både, årer, ruser og våde fangster, at puljen af sporadisk fællesstof med andre særsprog er tilstrækkeligt til i grove træk at indfange tilværelsen ved og beskrivelsen af vores nordiske stenalderhav. 

 

 

nordbo_2019.pdf
Popular 14.11 MB

 

Cookiepolitik

 

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Hvordan bruges cookies på underskoven.dk 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på underskoven.dk, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, hvad du har lagt i indkøbskurven, hvilke varer du har kigget på, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind osv.

Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies:

 

Nødvendige cookies

Disse cookies er påkrævet for, at hjemmesiden kan levere en tjeneste, som slutbrugeren udtrykkeligt har anmodet om. Det kan fx være cookies, der bruges for at få en indkøbskurv til at virke.

Nedenstående er kun eksempler:

 • Hjemmesidens indhold er lagret og administreres gennem Joomla CMS platform. Den sætter cookies, som bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden, og huske, om du fx er logget ind på ”Min konto”•

Præference-cookies

Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. Det er fx valgte præferencer, såsom sprog, eller valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen personligt identificerbare data med denne type cookies.

 

Drifts- og optimeringscookies

Disse cookies anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan f.eks. være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til analyse. De bruges også i forbindelse med spørgeskemaer. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelte bruger.

 • Vi bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Marketing - anonym tracking på tværs af hjemmesider

Disse cookies anvendes til at følge brugere på tværs af deres besøg på flere hjemmesider. Disse cookies kan bruges til at opbygge profiler, der viser, hvilke søgninger hver bruger har foretaget eller hvilke sider, de har besøgt. Disse cookies kan lagre data, der identificerer den enkelte bruger eller som indeholder specifik information om brugeren. Anonyme data kan blive delt med 3. part.

 • Cookies fra Facebook bruges til at vise en "synes godt om" knap og information om, hvilke af dine Facebook venner synes godt om. Facebook giver endvidere adgang til et statistikværktøj (Facebook Insights), der viser information omkring brugen af Facebook.

 

Sådan afviser du eller sletter cookies

 

Afvisning af cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

 

Sletning af cookies

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete

Virker genvejstasterne ikke, eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

 

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:
Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K

CVR: 28901976

Du kan også benytte kontaktformularer her på hjemmesiden.

 

Her kan du gratis downloade:

Livspoeten: En fortælling.

 

livspoeten.pdf
Popular 686.73 KB

 

 

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af bøger

 


Aftalevilkår og oplysningspligt

Du kan altid finde de gældende salgs- og leveringsbetingelser på denne side. Når du gennemfører en ordre, vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse med oplysninger om din ordre samt om retur- og reklamationsret. Du kan altid genfinde dine ordrer ved at logge ind på din brugerprofil, hvis du har oprettet en sådan.

Underskoven.dk har ret til på ethvert tidspunkt at ændre, udvide eller begrænse de tjenester, der stilles til rådighed på denne hjemmeside. En tjeneste kan trækkes tilbage uden varsel eller kan være midlertidig utilgængelig på grund af tekniske problemer.


Priser

Alle priser er, ved levering i Danmark, gældende udsalgspriser inkl. moms. Ved levering til adresser uden for EU fratrækkes momsen automatisk.


Rabatter


Generelle rabatter

Vi yder rabatter til alle kunder i form af forskellige kampagner. Hvis der er rabat på en vare, vil rabatten allerede være fratrukket prisen, som vises på sitet. På den måde er prisen, du ser, altid "Din pris". Dette følger gældende retningslinjer fra Forbrugerombudsmanden.


Betaling

Du kan vælge at betale på følgende måder:


Med kort

Du kan anvende følgende kort

 • Dankort
 • eDankort
 • Danske Netbetaling
 • Nordea e-betaling
 • EWIRE
 • Forbrugsforeningen
 • VISA
 • VISA Electron
 • MasterCard
 • Maestro
 • JCB
 • Diners Club
 • AMEX
 • Sofort
 • ViaBill

Når du betaler med kort, hæver vi først beløbet på din konto, når dine bestilte varer er gjort klar til download.

Vi bruger Quickpay til at håndtere alle køb. Dine betalingskortoplysninger bliver krypterede og du kan til enhver tid slette dine betalingskortoplysninger under dine indstillinger.

Vær opmærksom på, at der på de fleste kort bliver lagt et kortgebyr på 1,5% - dog min. DKK 1,95 på din ordre. Dette gælder dog ikke ved køb med Dankort.


Gavekort

Hvis du har modtaget et gavekort til Underskoven.dk, kan du bruge det som betalingsform ved at vælge betaling med gavekort og oplyse gavekortskoden under købsprocessen.
Såfremt du har købt et gavekort, gælder dette 1 år fra udstedelsesdatoen. Andre gavekort gælder 6 måneder fra udstedelsesdatoen med mindre andet er anført.


Rykkergebyr/renter

Betales ikke rettidigt efter faktura/kontoudtog, pålægges et rykkergebyr DKK 100 pr. rykker. Betales der ikke efter 2. rykker, overgår kravet til inkasso og der pålægges gebyrer i overensstemmelse med lovgivningen. Ved forsinket betaling pålægges endvidere rente i henhold til rentelovgivningen.


Levering

Vi prøver at efterstræbe, at afsendelsen af ordrer indgået før kl. 12:00 bliver sendt samme dag. Ordrer indgået efter kl. 12:00 bliver først afsendt dagen efter. Vi sørger for levering med Post Danmark til modtager på den dato, der er ønsket i bestillingen. Rettidig levering forudsætter dog, at Post Danmark overholder dag-til-dag-levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Post Danmark, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. Post Danmarks kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97% for brevpakker og minimum 99% for pakkepost. Bemærk dog, at disse procentsatser er gennemsnitlige og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer. Forlaget Underskoven ApS kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Danmark. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender vi naturligvis en ny leverance uden beregning. Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af Post Danmarks målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse område i nogle tilfælde kan vare 2 dage. Levering til Færøerne, Grønland og udlandet sker også med Post Danmark.

Vi tager forbehold for eventuel fejl i angivelsen af, om bogen er på lager. Hvis vi ikke kan levere, modtager du hurtigst muligt besked pr. e-mail eller brev og vi trækker ikke beløbet på dit dankort.

Digitale produkter som e-bøger leveres ved, at kunden klikker på et download-link. Leveringstiden for digitale produkter bør maks. være 2 minutter. Når dit køb er gennemført, viderestilles du automatisk til din download-side.


Leveringsomkostninger

Leveringen af digitale produkter er gratis.

Pris for levering af bøger fremgår af din indkøbskurv.


Retur- og fortrydelsesret

Ifølge dansk lovgivning har du ret til at returnere det købte inden 14 dage efter modtagelsen. Hvis du returnerer, skal bogen/bøgerne være i væsentlig samme stand som ved modtagelsen - dvs. salgbare - og gerne ledsaget af en kopi af din faktura. Du kan fortryde et køb ved

1) at nægte at modtage pakken, ved
2) at overdrage pakken til postvæsenet eller ved
3) at returnere bogen til Forlaget Underskoven ApS, Store Kirkestræde 1, 1073 København K.

Fragtomkostningen ved at returnere bogen påhviler dig som forbruger. Såfremt det returnerede opfylder kravene, vil du inden 14 dage modtage en anvisning af det beløb, som vi har modtaget som betaling eller har trukket på din konto.  

Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale varer (f.eks. e-bøger), såfremt download er påbegyndt.


Reklamationsret

Du har 2 års reklamationsret. Såfremt du modtager en forkert vare i forhold til din bestilling eller en beskadiget vare, skal du reklamere inden en rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig. Reklamationer kan meddeles per e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Vi forbeholder os ret til at afhjælpe en mangel/erstatte med en ubeskadiget vare fremfor at betale købesummen tilbage.


Ansvarsfraskrivelse

Forlaget Underskoven ApS kan ikke drages til ansvar for andet end, hvad der følger efter dansk lovgivning. 


Forbehold for prisfejl, udsolgte varer mv.

I tilfælde af prisfejl, udsolgte eller udgåede varer, tastefejl eller force majeure forbeholder underskoven.dk sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringen. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftsmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for underskoven.dk's kontrol, og som påvirker underskoven.dk's muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.


Det med småt

Aftaler med Forlaget Underskoven indgås på dansk.
Når du handler på www.underskoven.dk, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven.  


Tvister

En eventuel tvist mellem Forlaget Underskoven ApS og en erhvervsdrivende afgøres efter gældende retspraksis og ved de almindelige regler. 

Håndtering af personoplysninger

Dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer osv. behandles fuldt fortroligt og bruges til at ekspedere din bestilling. Lovgivningskrav til erhvervsdrivendes regnskaber indebærer, at vi er nødt til at opbevare dine personoplysninger i fem år. Kreditkortoplysninger formidles via Forlaget Underskoven til Teller på en sikker og krypteret SSL-forbindelse og gemmes ikke af Underskoven. Personoplysninger transmitteres til Forlaget Underskoven i ikke-krypteret form. Personoplysninger gemmes i en database på en sikker server, hvortil der ikke er direkte adgang fra Internettet. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. Ifølge Persondataloven har du mulighed for indsigt og indsigelse overfor de oplysninger, der vedrører dig.


Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K
CVR: 28901976
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Om Underskoven

På Forlaget Underskoven kan du udgive bøger. Vi har 25 års erfaring med bogudgivelse og udgiver både trykte bøger og e-bøger. Vi er et forlag, men ikke i traditionel forstand. Du har det fulde ansvar for manuskriptet og bogudgivelsen finansieres af dig. Vi modtager derfor ikke uopfordrede manuskripter. Vi giver professionel hjælp til alle, som ønsker at udgive en bog. Men du bestemmer og beholder alle rettigheder.

Kontakt os

­