Her kan du downloade den komplette udgave, inklusive tillæg, af:

Ole Steenstrup: Den globale Nordbo. 

 

Der er intet i vores ældste stednavn og ordforråd der tyder på ikke-indoeuropæiske elementer og heller intet der må tolkes som ikke-teutonsk – stednavnene viser altså, at der har været en ubrudt sproglig kontinuitetá i Norden fra indoeuropæisk tid til nutiden-. Kristian Hald

Kristian Hald’s udsagn rummer imidlertid intet om datering; hvornår vi er blevet beriget med en indoeuropæisk dialekt, siger han ikke noget om. Så længe troen på en indvandring nærmest var en viden, forekom udsagnet ikke anstødeligt; dog en anelse foruroligende, at alt ikke-indoeuropæisk sprogmateriale skulle være blevet fejet af bordet. Det havde været bekvemt for formodningen om en indoeuropæisk sprogpodning, at kystnære forhold som hav, fjord, strand, sand, torsk, sild, hummer, sæl etc. havde røbet sprogtræk fra et substrat, jægerverdens sprogæt. Men det er ikke tilfældet. 

 

Nærmere bestemt viser en dybtgående rubricering af etnisk, arkæologisk og lingvistisk materiale, at vi skal til dyssekulturen i de gammel-danske landskaber, for at løfte en teori, der uproblematisk forbinder etnisk fodaftryk, indoeuropæisk kulturstade og naturgeografisk jordegn i en modsigelsesfri indoeuropæisk helhed. Kun herfra åbnes der for en forhistorisk sammenfatning af de etniske, kulturelle og naturgeografiske profiler, der er hyllet i sprogættens afkom. De gammel-danske områder rummer en forhistorie, der ikke blot har udfoldet sig oppe i søhestedalen på Europas skulder, men desuden gennem påfølgende udvandringer har præget Europas fortid. De særsprog vi nu møder langs Europas kyster og fjernere egne viser sig at være afkom af eller have rod i et tungemål, der var dagligsprog i Norden for mindst 6000 år siden.

 

Ingen bjerge, der kunne gemme landsbyer som skæve trææsker i slugternes folder; ingen dybe dale med slagskygger fra en vandrende sol og intet vandfald der brusende styrtede mod et åndeløst dyb. Manglen i ordbogen på geografiens begrebslige kolosser som fjeld, huler, vandfald, pas og laviner afslører de indoeuropæiske stammers hjemland som et bakket landskab hvilende i grønne sletter og klædt i vildsomme skove gennembrudt af floders og søer fraktale slyng. Havet var overalt den store portal til ukendte egne. Vi har i Norden overleveret så meget indoeuropæisk materiale om salt, kyster, strande og fjorde, om både, årer, ruser og våde fangster, at puljen af sporadisk fællesstof med andre særsprog er tilstrækkeligt til i grove træk at indfange tilværelsen ved og beskrivelsen af vores nordiske stenalderhav. 

 

 

nordbo_2019.pdf
Popular 14.11 MB

 

Om Underskoven

På Forlaget Underskoven kan du udgive bøger. Vi har 25 års erfaring med bogudgivelse og udgiver både trykte bøger og e-bøger. Vi er et forlag, men ikke i traditionel forstand. Du har det fulde ansvar for manuskriptet og bogudgivelsen finansieres af dig. Vi modtager derfor ikke uopfordrede manuskripter. Vi giver professionel hjælp til alle, som ønsker at udgive en bog. Men du bestemmer og beholder alle rettigheder.

Kontakt os

­